Hakkımızda

DernekAmblemAydın Eğitim ve Gençlik Derneği (AEGED- Aydın Education and Youth Association) kurslar, çalıştaylar ve etkinlikler düzenleyerek sosyal, çevresel, kültürel, politik, eğitsel ve sportif alanlarda çalışan kişi ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak sivil toplumun kolektif faaliyetlerinin gelişmesine ve güçlendirilmesine katkıda bulunur. Öğreniciler, gençler, genç yetişkinler, yetişkinler ve yaşlılar için etkinlikler düzenleyen derneğimiz, yararlanıcılarımız ve diğer ilgili taraflar için mümkün olan en iyi hizmetleri sunmayı amaçlamaktadır.

Öğreniciler, gençler, genç yetişkinler, yetişkinler ve yaşlılar için Aydın Eğitim ve Gençlik Derneği;
 • vatandaşların toplumdaki hak ve sorumlulukları arasındaki bağlantıları anlamalarını sağlamayı amaçlar,
 • hayatlarında olumlu değişiklikler yaratır,
 • onların ihtiyaçlarına odaklanır ve onları bu ihtiyaçları belirlemeye ve ifade etmeye teşvik eder,
 • süreçte gönüllü olarak yer almaları için her zaman desteğe hazırdır,
 • aileleri ve gençleri olumlu aile ilişkileri sürdürmeleri için destekler,
 • sosyal ve grup süreçleri olan faaliyetler düzenler,
 • onlar adına savunuculuk yapmakla ilgilidir ve onlar adına toplumun gelişimine katkıda bulunur,
 • girişimciliği teşvik eder ve onları kültürlerarası öğrenme fırsatlarından haberdar eder,
 • eğitiminde kalite güvencesinin geliştirilmesini hedefler,
 • toplumun kültürel zenginliğini korur.
Aydın Eğitim ve Gençlik Derneği’nin uzmanlığı;
 • öğrenme ihtiyaçlarına uyarlanmış esnek öğrenme tekliflerinin oluşturulması ve geliştirilmesi,
 • hem öğreniciler hem de eğitimciler için yaygın ve sargın öğrenme yoluyla edinilen becerilerin doğrulanması,
 • beceri kazandırma yollarının oluşturulması,
 • düşük düzeyde beceri, bilgi ve yeterliliklere sahip öğreniciler için eğitim fırsatlarının teşvik edilmesi,
 • eğitimcilerin/ eğitmenlerin yeterliliklerinin geliştirilmesi,
 • eğitim ve yönetim süreçlerinde kalite güvencesinin sağlanması,
 • sosyal içerme, sivil katılım, demokrasi, çeşitlilik, kültürlerarası diyalog, tolerans, aktif vatandaşlık, gönüllülük, yaratıcı öğrenme, inisiyatif alma, girişimcilik, dijitalleşme ve yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesi.